Pre platné prihlásenie dieťaťa do klubu je nutné vyplniť tieto prihlášky:

  • Pre kondičnú gymnastiku - DO CVČ a KLUBOVÚ, (podľa telocvične ktorú bude dieťa navštevovať)
  • Pre výkonnostnú gymnastiku - KLUBOVÚ a do SGF (podľa telocvične do ktorej bude dieťa navštevovať)
  • Pre kondičnú gymnastiku v MŠ Jánoš a MŠ Montessori stačí len klubová prihláška do danej MŠ
Dbajte prosím na výber správnej prihlášky (kondičná, alebo výkonnostná gymnastika) a tiež prosím, venujte pozornosť vypísaniu všetkých ich strán, nekompletné prihlášky sú neplatné! Vyplnené prihlášky prosíme zaslať (nie doporučene) poštou na adresu Marek Dobias; Chočská 1527/7; Dolný Kubín; 026 01

V prípade, že ste sa rozhodli z klubu odísť, je nutné doručiť nám odhlášku. Odhlášku prosím zaslať poštou na adresu Marek Dobias; Chočská 1527/7; Dolný Kubín; 026 01. Ďakujeme.