Pre platné prihlásenie dieťaťa do klubu je nutné vyplniť všetky tri prihlášky - klubovú, do SGF aj do CVČ, podľa školy do ktorej bude chodiť na tréningy. Výnimkou je MŠ Jánoš a MŠ Montessori, kde stačí vyplniť len prihlášku do SGF a klubovú prihlášku. Prosím, venujte pozornosť vypísaniu všetkých ich strán, nekompletné prihlášky sú neplatné! Vyplnené prihlášky prosíme zaslať (nie doporučene) poštou na adresu Marek Dobias; Chočská 1527/7; Dolný Kubín; 026 01

V prípade, že ste sa rozhodli z klubu odísť, je nutné doručiť nám odhlášku. Odhlášku prosím zaslať poštou na adresu Marek Dobias; Chočská 1527/7; Dolný Kubín; 026 01. Ďakujeme.