Pre platné prihlásenie dieťaťa do klubu je nutné vyplniť tieto prihlášky:

  • DO SGF (tá je rovnaká pre všetky oddiely)
  • KLUBOVÚ (podľa telocvične do ktorej bude dieťa chodiť na tréningy) 
    Dbajte prosím na výber správnej prihlášky (kondičná, alebo výkonnostná gymnastika) a tiež prosím, venujte pozornosť vypísaniu všetkých ich strán, nekompletné prihlášky sú neplatné! Vyplnené prihlášky prosíme zaslať (nie doporučene) poštou na adresu Marek Dobias; Chočská 1527/7; Dolný Kubín; 026 01

V prípade, že ste sa rozhodli z klubu odísť, je nutné doručiť nám odhlášku. Odhlášku prosím zaslať poštou na adresu Marek Dobias; Chočská 1527/7; Dolný Kubín; 026 01. Ďakujeme.