Pre platné prihlásenie dieťaťa do klubu je nutné vyplniť tieto prihlášky:

  • Pre športovú výkonnostnú gymnastiku školákov - (vyplňte prihlášku ,,Kukučínka,,)
  • Pre kondičnú gymnastiku školákov - (vyplňte prihlášku na kondičnú gymnastiku ,,Škrabáčka,, + prihláška do CVČ ZŠ Petra Škrabáka)
  • Pre kondičnú gymnastiku predškolákov - (vyplňte prihlášku podľa materskej školy ktorú bude dieťa navštevovať)
Dbajte prosím na výber správnej prihlášky a tiež prosím, venujte pozornosť vypísaniu všetkých ich strán, nekompletné prihlášky sú neplatné! Vyplnené prihlášky prosíme zaslať (nie doporučene) poštou na adresu Marek Dobias; Chočská 1527/7; Dolný Kubín; 026 01