PREČO GYMNASTIKA? 
 • Je základom pohybovej gramotnosti. Všestranná, komplexne rozvíja motoriku a koordináciu celého tela. Posilňuje a zvyšuje kĺbovú pohyblivosť, bez vzniku svalových disbalancií ktoré vznikajú jednostrannou záťažou. Je obrovským vkladom do života, učí sebadisciplíne a rešpektu k ostatným. Prispieva tiež k osobnému zdraviu a pohode - fyzickej, sociálnej a intelektuálnej 

ČO JE TO GYMNASTIKA?

 • Gymnastických športov je až sedem, uvediem len dva, ktoré sú aktuálne pre nás
 • Gymnastika pre všetkých (GPV) V jej duchu začíname so Slniečkami a v Prípravkách. Je to fyzická, priateľská aktivita nekladúca dôraz na bodovanie - cvičí sa pre rýdzu radosť z pohybu. Výraz pre všetkých zahŕňa tú najvšeobecnejšiu rovinu - neplatia obmedzenia veku, pohlavia, rasy či úrovne trénovanosti
 • Športová gymnastika (ŠG) Touto cestou ideme s najctižiadostivejšími deťmi. Už v tomto školskom roku sa chceme zúčastniť súťaží pod záštitou Slovenskej Gymnastickej Federácie
 • Pre lepšiu predstavu si určite pozrite ukážky na tomto linku  -  /čo-je-to-gymnastika   

ČO SA U NÁS DETI NAUČIA?

 • Slniečka (predškoláci)
  Zameriavame sa predovšetkým na komplexné zvýšenie amplitúdy pohybov a ohybnosti celého tela. Predškolský vek je zlatým vekom motoriky, čo sa tu získa, už sa nestratí.. Takto "hotové" dieťa je s náskokom pripravené pokračovať v gymnastike aj na ZŠ. Ak sa rozhodne pre iný šport, má rozvinuté lepšie predpoklady dosahovať v ňom dobré výsledky
 • Prípravka (pre deti v školskom veku)
  Výcvik robíme formou Gymnastiky pre všetkých (GPV). Zameriavame sa na všestranný pohybovým rozvoj – správne držanie tela, rozvoj funkčnej sily, flexibility a orientácie v priestore. Učíme deti základné gymnastické tvary a lokomócie, ktoré sú spoločné pre všetky gymnastické športy. Preferujeme nenásilné vedenie, na nikoho netlačíme. Disciplínu udržujeme prirodzenou hierarchiou
 • A družstvo (najsnaživejší a najuvedomelejší)
  Členstvo v ňom je privilégiom. Predpokladmi sú fyzické danosti, príkladná disciplína a schopnosť dieťaťa plne sa koncentrovať. Deti sú pripravované na súťažný koncept športovej gymnastiky