PREČO GYMNASTIKA? 
 • Je základom pohybovej gramotnosti. Všestranná, komplexne rozvíja motoriku a koordináciu celého tela. Posilňuje a zvyšuje kĺbovú pohyblivosť, bez vzniku svalových disbalancií ktoré vznikajú jednostrannou záťažou. Je obrovským vkladom do života, učí sebadisciplíne a rešpektu k ostatným. Prispieva tiež k osobnému zdraviu a pohode - fyzickej, sociálnej a intelektuálnej 

ČO JE TO GYMNASTIKA?

 • Gymnastických športov je až sedem, uvediem len dva, ktoré sú aktuálne pre nás
 • Gymnastika pre všetkých (GPV) V jej duchu začíname so Slniečkami a v Prípravkách. Je to fyzická, priateľská aktivita nekladúca dôraz na bodovanie - cvičí sa pre rýdzu radosť z pohybu. Výraz pre všetkých zahŕňa tú najvšeobecnejšiu rovinu - neplatia obmedzenia veku, pohlavia, rasy či úrovne trénovanosti
 • Športová gymnastika (ŠG)  Pod záštitou súťaží Slovenskej Gymnastickej federácie súťažíme v rámci Slovenského pohára. Zatiaľ len základná úroveň, (kategória C), no víziou klubu je zlepšovať tréningové podmienky a dostať sa do kategórie B.
 • Pre lepšiu predstavu si určite pozrite ukážky na tomto linku  -  /čo-je-to-gymnastika   

ČO SA U NÁS DETI NAUČIA?
 • Kondičná gymnastika (pre deti v školskom aj predškolskom veku)
  Trénuje sa 1x týždenne a výcvik robíme formou Gymnastiky pre všetkých (GPV). Zameriavame sa na zvýšenie amplitúdy pohybov, správne držanie tela, rozvoj funkčnej sily a zlepšenie orientácie v priestore. Všestranné pohybové impulzy. Učíme deti základné gymnastické tvary a lokomócie, ktoré sú spoločné pre všetky gymnastické športy. Preferujeme nenásilné vedenie, na nikoho netlačíme. Disciplínu udržujeme prirodzenou hierarchiou
 • Výkonnostná gymnastika (pre deti v školskom aj predškolskom veku)
  Trénuje sa intenzívnejšie, 2x týždenne a viac sa posiluje, čo je hlavný rozdiel od tréningov vedených kondičnou formou. Deti sú pripravované na súťažný koncept športovej gymnastiky a tie najsnaživejšie náš klub na nich aj reprezentujú.