Vážení členovia 

V školskom roku 2022/2023 ostáva systém platieb nezmenený, mení sa však ich výška za jednotlivé typy kurzov. Pre bližšie vysvetlenie odporúčame (hlavne novým členom) prečítať si krátky článok na tomto linku /vysvetlenie-k-platbám

Ponúkame dva typy kurzov

a) Kondičná gymnastika - trénuje sa 1x týždenne v trvaní 2 hodiny (predškoláci v Materských školách 1 hodinu). Príspevok registrovaného/ej v združení je 35€/mesiac dieťa, v prípade súrodencov ponúkame 15% zľavu. 
b) Výkonnostná gymnastika - trénuje sa 2 až 3x týždenne, celkový mesačný objem tréningov je 20 hodín. Príspevok registrovaného/ej v združení je 65€/mesiac dieťa, v prípade súrodencov ponúkame 15% zľavu.
                                                                                                                                                            

Registrovanému/ej vzniká povinnosť platiť príspevok s viazanosťou na tri mesiace, počas tohto obdobia má rezervované miesto v kurze. Počas školského roku hovoríme o troch trimestroch (október-november-december), (január-február-marec), (apríl-máj-jún). Po uplynutí jedného trimestra sa registrácia v klube s povinnosťou platby automaticky predlžuje na nasledujúci trimester. Ak by teda registrovaný/á z nejakého dôvodu nemohol/la v kurze pokračovať, je potrebné doručiť nám odhlášku ešte počas prebiehajúceho trimestra. Odhlášku nájdete tu - /tlačivá-na-stiahnutie . Pri včasnom doručení odhlášky bude registrovaný/á z ďalšieho trimestra vyradený/á a povinnosť platiť príspevok za ďalší trimester zaniká

Platí sa naraz za celý trimester? Nie, ale môžete. Normálne sa uhrádza mesačne. Začiatkom každého mesiaca v trimestri obdržíte na vami zadaný email výzvu k úhrade s potrebnými inštrukciami. Úhradu je potrebné uskutočniť najneskôr ku 15. kalendárnemu dňu v mesiaci

V prípade ochorenia
(za predpokladu vymeškania viac než 50% tréningových hodín v danom mesiaci), môže registrovaný/á požiadať o vrátenie čiastky príspevku. Takáto žiadosť je osobitne posúdená až po ukončení daného trimestra, uhradiť sa musí celý. Za predpokladu predloženia lekárskeho potvrdenia, bude alikvótna čiastka refundovaná. Bez lekárskeho potvrdenia však žiadna finančná náhrada nie je možná. Pri dodržiavaní tohto bodu sme striktní, obzvlášť ku koncu školského roku!

Ostatné prevádzkové informácie, či iné minoritné zmeny sa dozviete z prihlášky, ktorú si môžete stiahnuť na tomto linku /tlačivá-na-stiahnutie