Vážení členovia 

V školskom roku 2019/2020 ostáva systém platieb nezmenený. Čo sa týka jeho nastavenia a prečo je tomu tak ako je, vám, teda hlavne novým členom odporúčam prečítať si krátky článok na tomto linku /vysvetlenie-k-platbám

Členský príspevok je 30€/mesiac, v prípade súrodencov 25€/mesiac za dieťa. Platí pre všetky oddiely klubu.

Členovi vzniká povinnosť platby s viazanosťou na tri mesiace, počas tohto obdobia má člen rezervované miesto v kurze. Počas školského roku hovoríme o troch trimestroch (október-november-december), (január-február-marec), (apríl-máj-jún). Po uplynutí jedného trimestra sa členstvo v klube s povinnosťou platby automaticky predlžuje na nasledujúci trimester. Ak by teda člen z nejakého dôvodu nemohol v kurze pokračovať, je potrebné doručiť nám odhlášku ešte počas prebiehajúceho trimestra. Odhlášku nájdete tu - /tlačivá-na-stiahnutie . Pri včasnom doručení odhlášky bude člen z ďalšieho trimestra vyradený a povinnosť platieb za ďalší trimester mu zaniká

Platí sa naraz za celý trimester? Nie, ale môžete. Normálne sa členský príspevok uhrádza mesačne. Začiatkom každého mesiaca v trimestri obdržíte na vami zadaný email výzvu k úhrade s potrebnými inštrukciami. Úhradu je potrebné uskutočniť ku 15. kalendárnemu dňu v mesiaci

V prípade ochorenia
(za predpokladu vymeškania viac než 50% tréningových hodín v danom trimestri), môže člen požiadať o vrátenie alikvótnej čiastky členského príspevku. Takáto žiadosť je osobitne posúdená až po ukončení daného trimestra, uhradiť sa musí celý. Za predpokladu predloženia lekárskeho potvrdenia, bude alikvótna čiastka členovi refundovaná. Bez lekárskeho potvrdenia však žiadna finančná náhrada nie je možná. Pri dodržiavaní tohto bodu sme striktní, obzvlášť ku koncu školského roku!

Ostatné prevádzkové informácie, či iné minoritné zmeny sa dozviete z prihlášky, ktorú si môžete stiahnuť na tomto linku /tlačivá-na-stiahnutie