Múdrosť bojovníka

Čokoľvek čo robíš, rob vždy najlepšie ako vieš. Nezáleží na tom, či je to práca fyzická, alebo duševná, či je to tréning, alebo zábava.
Postupne tým nasiakne celý Tvoj život a celé Tvoje dielo.
Neexistujú žiadne limity, len spoločenské dogmy.
A Ty pri nich nesmieš zostať, musíš ísť za ne.
Nie si tu preto, aby si si zobral časť. Si tu, aby si prevzal všetko.