Čokoľvek čo robíš, rob vždy najlepšie, ako vieš. Nezáleží na tom, či je to práca fyzická, alebo duševná, či je to tréning, alebo zábava.

Postupne tým nasiakne celý Tvoj život a celé Tvoje dielo.

Neexistujú žiadne limity, existujú iba spoločenské presvedčenia.

A Ty pri nich nesmieš zostať, musíš ísť za ne.

Nie si tu preto, aby si si zobral časť. Si tu, aby si prevzal všetko.