GYMNASTIKA PRE VŠETKÝCH (GPV) - Ukážka z Gymnaestrády. Koná sa každé 4 roky a zúčastňuje sa jej viac ako 20 000 gymnastov


ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA ŽENY (ŠGŽ) - Nadja Comaneci, ako 14 ročná vyhrala na Olympiáde 1976 v Montreale 6 zlatých medailí. Ako prvá gymnastka vôbec bola na Olympiáde ocenená známkou 10 (absolútna dokonalosť)

ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA MUŽI (ŠGM) - Tréningová ukážka pre predstavu

ŠPORTOVÁ AKROBACIA (AKRO) - Súťažná ukážka pre predstavu