PREČO GYMNASTIKA? 
 • Precvičuje celé telo bez vzniku svalových disbalancií, ktoré vznikajú jednostrannou záťažou. Posilňuje a zvyšuje kĺbovú pohyblivosť. Je obrovským vkladom do života, učí sebadisciplíne a rešpektu k ostatným. Prispieva tiež k osobnému zdraviu a pohode - fyzickej, sociálnej a intelektuálnej 

ČO JE TO GYMNASTIKA?

 • Gymnastických športov je až osem, pre nás uvediem dva, o ktoré sa snažíme
 • Gymnastika pre všetkých (GPV) V jej duchu začíname so Slniečkami a v Prípravkách. Je to fyzická, priateľská aktivita nekladúca dôraz na bodovanie - cvičí sa pre rýdzu radosť z pohybu. Výraz pre všetkých zahŕňa tú najvšeobecnejšiu rovinu - neplatia obmedzenia veku, pohlavia, rasy či úrovne trénovanosti
 • Športová gymnastika (ŠG) Touto cestou sa chceme v budúcnosti uberať s tými ctižiadostivejšími. Súťaží sa, tí najlepší svetoví gymnasti až na Olympijskej úrovni
 • Pre lepšiu predstavu si určite pozrite ukážky na tomto linku  -  /čo-je-to-gymnastika   

ČO SA U NÁS DETI NAUČIA?

 • Slniečka (predškoláci)
  Zameriavame sa predovšetkým na komplexné zvýšenie amplitúdy pohybov a ohybnosti celého tela. Predškolský vek je zlatým vekom motoriky, čo sa tu získa, už sa nestratí.. Takto "hotové" dieťa je s náskokom pripravené pokračovať v gymnastike aj na ZŠ. Ak sa rozhodne pre iný šport, má rozvinuté predpoklady dosahovať v ňom excelentné výsledky
 • Prípravka (pre deti v školskom veku)
  Výcvik robíme formou Gymnastiky pre všetkých (GPV). Zameriavame sa na všestranný pohybovým rozvoj – správne držanie tela, rozvoj sily, flexibility a orientácie v priestore. Učíme deti základné gymnastické tvary a lokomócie, ktoré sú spoločné pre všetky gymnastické športy. Hodiny sú rozdelené na pracovnú a voľnú časť, hojne využívame pohybové hry. Preferujeme nenásilné vedenie, na nikoho netlačíme.
  Disciplínu udržujeme prirodzenou hierarchiou
 • B družstvo (deti, ktoré by v prípravke stagnovali, na A družstvo však musia ešte vyzrieť)
  V podstate záložný tím, ich tréningový plán je takmer identický s plánom A družstva. Deti sú postupne pripravované na súťažný koncept gymnastiky. Motivujeme ich a ďalej rozvíjame ich pohybové schopnosti
 • A družstvo (najsnaživejší a najuvedomelejší)
  Členstvo v ňom je privilégiom. Predpokladmi sú fyzické danosti, príkladná disciplína a schopnosť dieťaťa plne sa koncentrovať. Cieľom A družstva je čoskoro dosiahnuť súťažnú úroveň a aktivitu. Tú plánujeme podľa stupňa pripravenosti 

ČO BUDÚ DETI POTREBOVAŤ?


Noví uchádzači sa musia nahlásiť. Aktívni členovia sú povinní potvrdiť členstvo, inak neručíme za ich miesto aj v novom školskom roku. V týchto dňoch prebieha rozdelenie do skupín, vo vlastnom záujme tak učiňte čo najskôr. Najlepšie telefonicky.
V každom prípade je potrebné vyplniť novú prihlášku do klubu, (aj aktívni členovia). Môžete si ju stiahnuť tu  - /tlačivá-na-stiahnutie  Vytlačiť, vyplniť a priniesť na prvý tréning
Nerozbitnú fľašu s vodou 
Cvičebný úbor - Hore ideálne nátelník. Dole legíny, aj chlapci!! Nemusia vedieť, že sú dievčenské a keď budú čierne, ani si to nevšimnú. Určite mikina, aby po tréningu nezachladli
Gymnastické cvičky - dajú sa kúpiť tu  -  http://www.fantasymoda.sk  Prosím, nie tanečné, tie sa šmýkajú
Jogová podložka na doma - pre tých čo to myslia vážne, nevyhnutnosť. Treba cvičiť aj doma, hlavne flexibilitu. Kvalitná jogová podložka sa dá kúpiť za 20€, nemala by sa šmýkať, ani rolovať. Nezamienať si prosím s karimatkou
Dievčatá - určite cop, najlepšie taký, aby vlasy nelietali. Hrozí riziko zachytenia na gymnastickom náradí. Prosím, nie baletkovské sukničky, mašle ani čokoľvek voľne lietajúce
Úplný ideál je, ak deti nemajú retiazky, prívesky a naušnice. Eliminuje sa tým riziko zranenia a prípadnej straty. Za odcudzené a stratené veci nenesie klub zodpovednosť