Vážení členovia 

s účinnosťou od októbra 2018 dochádza k zmenám v systéme platieb. Tie hlavné sú opísané na tejto podstránke. Prečo ku nim dochádza sa môžete dozvedieť v krátkom článku, na tomto linku /vysvetlenie-k-platbám

Členský príspevok je 30€/mesiac, v prípade súrodencov 25€/mesiac za dieťa. Platí pre všetky oddiely klubu.

Členovi vzniká povinnosť platby s viazanosťou na tri mesiace, počas tohto obdobia má člen rezervované miesto v kurze. Počas školského roku hovoríme o troch trimestroch (október-november-december), (január-február-marec), (apríl-máj-jún). Po uplynutí jedného trimestra sa členstvo v klube s povinnosťou platby automaticky predlžuje na nasledujúci trimester. Ak by teda člen z nejakého dôvodu nemohol v kurze pokračovať, je potrebné nám to oznámiť najneskôr do 20. dňa posledného mesiaca v aktuálnom trimestri. 

Platí sa naraz za celý trimester? Nie, členský príspevok sa uhrádza mesačne. Prvý deň v každom mesiaci trimestra obdržíte na vami zadaný email výzvu k platbe zo systému PAYSY. Ak výzvu neobdržíte, skontrolujte si prosím SPAM kôš, výzva bude zrejme tam. Podľa pokynov z výzvy sa dostanete na svoj platobný profil. Tu zaplatíte a taktiež si môžete skontrolovať svoje záznamy. Úhradu je potrebné uskutočniť ku 15. kalendárnemu dňu v mesiaci, neskôr začne systém generovať a posielať upomienky.

V prípade ochorenia (za predpokladu vymeškania viac než 50% tréningových hodín v danom trimestri), môže člen požiadať o vrátenie polovičnej čiastky z členského príspevku. Takáto žiadosť je osobitne posúdená až po ukončení daného trimestra. Za predpokladu predloženia lekárskeho potvrdenia, bude polovičná čiastka z členského príspevku členovi vrátená do dvoch kalendárnych týždňov. Bez lekárskeho potvrdenia žiadna finančná náhrada nie je možná.

Ostatné prevádzkové informácie, či iné minoritné zmeny sa dozviete z prihlášky, ktorú si môžete stiahnuť na tomto linku /tlačivá-na-stiahnutie