KDE NÁS NÁJDETE?

  • MŠ Jánoš v Dolnom Kubíne
  • SLNIEČKA 1 - Streda a Piatok 15:00 - 16:00 (telocvičňa MŠ Jánoš - počas tréningu nie je vstup rodičov do telocvične povolený)
  • SLNIEČKA 2 - Streda a Piatok 16:00 - 17:00 (telocvičňa MŠ Jánoš - počas tréningu nie je vstup rodičov do telocvične povolený)
  • ZŠ Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne
  • PRÍPRAVKA - Pondelok a Piatok 13:30 - 15:00 (telocvičňa na Nemocničnej ul.)
  • A DRUŽSTVO - Pondelok a Piatok 15:00 - 16:30 (telocvičňa na Nemocničnej ul.)
  • ZŠ Martina Kukučína v Dolnom Kubíne
  • PRÍPRAVKA - Utorok a Štvrtok 15:45 - 17:15 (telocvičňa ZŠ M. Kukučína)
  • A DRUŽSTVO - Utorok a Štvrtok 17:15 - 18:45 (telocvičňa ZŠ Martina Kukučína)